2010. november 2., kedd

Hogyan kezeli gyermeke a problémás helyzeteket?

A szülők sokszor bizonytalansággal küzdenek, ha gyermekük életében gyökeres változást jelentő döntést kell hozniuk. Ön is biztosan átélt már hasonlót, amikor óvodát, később pedig a megfelelő iskolát próbálta felkutatni gyermeke számára. A féltett "kincs" közösségbe adása nem könnyű lépés, megviselhet szülőt és gyermeket egyaránt.

Hogyan segíthet Ön gyermekének a közösségbe kerülés során?

Az óvodába kerülés küszöbén Önben is több kérdés fogalmazódik meg. Ez természetes. Aggódik gyermekéért, azért, hogy ki fog rá vigyázni, ha Ön nincs vele, hogyan fog kijönni a többi gyermekkel, szeretni fogják-e. És még sorolhatnám a gyötrő gondolatokat. Sok anyukának vannak álmatlan éjszakái emiatt, ezért érdemes alaposan átgondolni, mit is tehet Ön, hogy az első lépéseket megkönnyítse.

A legfontosabb a megfelelő intézmény kiválasztása. Ha lehetősége engedi, ne pusztán az legyen a döntő érv egy iskola vagy óvoda mellett, hogy közel van. Nézzenek meg több óvodát, iskolát, látogassanak el a nyílt napokra. Ma már szinte minden intézményben vannak ilyen rendezvények, ahol lehetőség nyílik megismerkedni az óvó nénivel és a tanító nénivel.

Valamennyi intézménynek van Pedagógiai Programja, melyben megfogalmazzák a célkitűzéseket, leírják, hogy hogyan gondolják a gyermekekkel való foglalkozást. Érdemes ezt is áttanulmányozni, hiszen ebből kiderül, hogy egyezik-e az Ön elképzeléseivel.

Az is egy fontos szempont, hogy hány fős csoportba kerül gyermeke, kik lesznek a csoporttársai, később pedig az osztálytársai. Szerencsés, ha az osztálytársak között van egy-két olyan gyerek, akivel korábban együtt jártak óvodába.

Konfliktus-megoldási módok

Gyakran megesik, hogy Ön mindent elkövet gyermeke zökkenőmentes beilleszkedése érdekében, Ő mégis konfliktushelyzetbe keveredik. Ez nem baj, sőt! A konfliktusok viszik előbbre a világot, hiszen ahhoz, hogy valami új jöjjön létre, előbb egy problémának kell kialakulnia. A fontos az, hogy megtanítsa gyermekét a konfliktusok kezelésére. Egy ember viselkedése konfliktushelyzetben több tényezőtől is függ: a beállítódásától, önértékelésének és önismeretének fokától, aktuális érzelmi állapotától, az iskolai vagy munkahelyi légkörtől. Attól is függ, hogy hol, mikor jelenik meg a konfliktus, valamint attól, hogy a konfliktusban részt vevők milyen kapcsolatban vannak egymással (osztálytársával keveredik-e konfliktusba vagy tanárával).

Ezek alapján 5 különböző stratégia fogalmazható meg.

1. Erőszakosság (Győztes-vesztes stratégia)

Ebben az esetben a konfliktusban álló felek, a szándékok, elképzelések olykor erőszakos megvalósítására törekszenek. A konfliktust harcként értelmezik, győzelemre, a másik legyőzésére törekednek. A győzelem igényét sokféle tényező motiválhatja (pl. férfiaknál a veszteség a gyengeség jele). A konfliktus során a saját érdekérvényesítést akadályoztatva érezve, gyakran feltámadó harag következtében a résztvevők ellenségekké válnak.

2. Engedékenység - Alkalmazkodó konfliktusmegoldási stratégia

Aki ezt a stratégiát választja, félelemből, kényszerből vagy megfontolt döntés után lemond saját érdekeinek, vágyainak érvényesítéséről a partner javára. A mindenáron való alkalmazkodás veszélyes stratégia. Eredményeként nem fejlődik megfelelően az a belső erő, amely a mindennapi konfliktusok megoldásában lényeges. Ha az egyén meg akarja őrizni és erősíteni egyediségét, személyiségének integritását, el kell fogadnia a kitaszítottság, a kiközösítés kockázatát.

3. Elkerülés

Nagyon gyakran alkalmazott stratégia. Alkalmazója a helyzet elemzése, a viszony minősítése alapján, valamint a győzelmi esélyek mérlegelése alapján használja. A tekintélyelvű szervezeti vezetés azt igazolja, hogy a tagoknak igazuk biztos tudatában sem mindig ésszerű kiállniuk annak védelmére. Leginkább akkor alkalmazzák, amikor bizonytalanok a helyzet megítélésében, esetleg hatékony eszköz hiányában a helyzet spontán oldódásában bízva későbbre halasztják a megoldást.

4. Kompromisszumkereső konfliktusmegoldási stratégia

Olyan közösen elfogadható megoldás keresése a cél, amely mindkét fél számára kielégítő. Egyenrangú felek (pl. osztálytársak) között gyakori megoldásmód, időt és lehetőséget ad jobb megoldások keresésére, nem rombolja a kapcsolatot. A kompromisszum gyakran csak törékeny egyensúlyi állapotot eredményez, az erőviszonyok változásával az erősebb fél a másik legyőzésére törekszik.

5. Problémamegoldó (győztes/győztes) stratégia - Együttműködés

A résztvevők a probléma olyan megoldására törekednek, amelyben mindkét fél érdekei, szükségletei, meggyőződései érvényesülnek. Kölcsönösen elfogadják a másik fél önérvényesítését, vállalják az önalávetést, készek együttműködni, empatikusan viselkedni a legjobb megoldási alternatívák megtalálása érdekében. A közösen elfogadott megoldás mellett mindkét fél elkötelezett. A megoldáskeresés folyamatában lehetőség adódik egymás mélyebb megismerésére, a szándékok, szükségletek feltárása során a kapcsolat elmélyülhet, és lehetőség nyílik egymás eddig nem ismert értékeinek felfedezésére. E stratégia alkalmazásához kulcsfontosságú a konfliktusmegoldás szándéka. Nem kaphat helyet a harag, a megbántottság, a sértettség fenntartása; a feleknek ezek pozitív feldolgozására kell törekedniük. A harag akadályozza a problémamegoldó stratégia alkalmazását.

Ezek a konfliktus-megoldási módok nem jók vagy rosszak. Vannak helyzetek, amikor erőszakosnak kell lenni - gondoljon csak arra, mikor beteg gyermekéért aggódva haragosan, már-már fenyegetőzve keresi az ügyeletes orvost. De előfordul olyan helyzet is, amikor bizony az engedékenységet vagy az elkerülést kell alkalmazni annak érdekében, hogy a béke megmaradjon.

Segíthet-e a Varázsbetű a konfliktusok megoldásában?

Gyermeke nemcsak társával, hanem önmagával is keveredhet konfliktusba. Tudja, hogy környezete a jó eredményeket várja el tőle, Ő mégis képtelen ezt produkálni. Hamar elfárad, összefolynak szeme előtt a betűk, képtelen a fekete formákra koncentrálni a fehér papíron.

Ezen kíván segíteni programcsaládunk. A számtanpéldák rögtön érdekesebbé válnak azáltal, hogy a számítógép adja azokat. Legyen szó alapműveletek gyakorlásáról, szöveges feladatokról, geometriáról, mindenre kínál feladatot Számország elnevezésű programunk. Állítsa be gyermeke igényének megfelelően a számkört (5-1000-ig), majd válassza ki, milyen típusú feladatokat gyakoroljon gyermeke. S máris kezdődhet a játék, melyet gyermeke tényleg annak él meg, s nem végeláthatatlan kínlódásnak. A program előnye, hogy "naplóz", azaz nem igényli azt, hogy végig gyermeke mellett álljon, míg Ő dolgozik. Végezheti nyugodtan a dolgát. A gyakorlási idő végén megtekintheti, hogy hogyan dolgozott gyermeke. Voltak-e hibái? S ezeket együtt újra megoldhatják, megbeszélhetik.

Játékötlet otthonra

Ezen a héten egy tesztet készítettünk Önnek, melyet kitöltve megtudhatja, hogy gyermeke mely konfliktus-megoldási módot alkalmazza a leggyakrabban. Szeretném felhívni figyelmét arra, hogy ez nem minősítő jellegű, nem rossz vagy jó egyik sem. Azt a célt szolgálja, hogy tisztában legyen azzal, melyik az a mód, amelyet erősítenie kell gyermekében. Azaz, ha Ő "elkerülő" típusú, beszélgessenek gyakrabban arról, hogy álljon ki a véleménye mellett, még ha átmenetileg nem is lesz túl népszerű. Ha meg "erőszakos", akkor azt kellene tudatosítania gyermekében, hogy másnak is lehetnek jó gondolatai, érdemes odafigyelni ezekre is.

A tesztünket itt találja: http://www.varazsbetu.hu/hirlevel/teszt/

Hatékony konfliktus-kezelést kívánok!

Kazal Kolos ügyvezető
Varázsbetű Programfejlesztő Műhely
8230, Balatonfüred, Dózsa Gy. u. 11.
Telefon:87/482-155, Mobil: 30/227-06-91, Fax: 87/482-155

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése