2010. október 6., szerda

A számolási készség fejlesztése

Elõfordul gyermekével, hogy matematikatanulás közben hibázik? Ne gondoljon mindjárt a legrosszabbra! Ettõl még nem diszkalkuliás, nincs számolási zavara. Elemezve a hibákat, azok elõfordulásának gyakoriságát megállapítható, hogy gyermeke esetében idõszakosan elõforduló hibáról van-e szó, vagy diszkalkuliának minõsíthetõ tanulási nehézségrõl.

Mi állhat a nehézkes matematikatanulás hátterében?

Nyelvi nehézségek

A matematikának sajátos szókincse van: kisebb, nagyobb, nem kisebb, nem nagyobb, kisebbítendõ, kivonandó, összeg stb. Ha gyermeke "lexikonából" hiányoznak ezek a szavak, nem fogja megérteni a matematikai feladatokat. Mit tehet? Használják otthon matematikatanulás közben ezeket a szavakat, így hamarabb beépülnek gyermeke szókincsébe.

Gondolkodási nehézségek

A szabályok megértéséhez elvont - nem tárgyi - gondolkodás szükséges. Az elvonatkoztatási gyengeséggel függnek össze az alapmûveletek megtanulásának nehézségei. Hogyan segíthet gyermekének? Rajzolják le, vagy játsszák el a feladatot, ezzel segítve annak megértését.

Tájékozódási problémák

A számítások elvégzésének meghatározott sorrendje van. Ha bizonytalanul tájékozódik gyermeke, elõfordulhat, hogy nem tudja helyesen elvégezni pl. a 9-4 mûveletet, mert lehet, hogy õ 4-9-nek olvassa és így értelmezi. Hogyan elõzheti meg ezt a problémát? Már óvodás kortól figyeljen oda, hogy gyermeke játéka során mindig balról jobbra tevékenykedjen (pl. így rakja egymás mellé a kisautókat). Ha iskolába kerül, akkorra már természetes lesz számára a balról jobbra haladás.

Figyelmi problémák

Tapasztalataim szerint a számolási zavarral küzdõ tanulók gyakran figyelemzavarral küzdenek. Leggyakrabban a figyelem koncentrációja sérült: képtelenek huzamosabb ideig egy dologra koncentrálni. Természetesen ezen is lehet segíteni: iktassanak a feladatok közé gyakorlati, játékos cselekvéseket, vagy váltsanak más tevékenységre. Például próbálják ki a "TEST-PONTOK" elnevezésû játékot. Játékszabály: Osszák fel pontokra a test különbözõ részeit - 2 pont lábak, 2 pont térdek, 2 pont kezek, 2 pont könyökök, 1 pont homlok. A játékvezetõ pontokat mond: "A földet érintheti 6 pont!" Ekkor térdre kell ereszkedni (2 pont) úgy, hogy a könyökök (2 pont) és a kezek (2 pont) is érintsék a földet. Így adódik össze a 6 pont.

A számolási zavart elõrejelzõ tünetek óvodáskorban

A gyerekek kompenzáló-képessége gyakran megnehezíti a részképesség-zavarok felismerését. Egyes kiemelkedõ képességek ugyanis elterelhetik a figyelmet a háttérben meghúzódó problémáról. Az is elõfordulhat, hogy más megoldási módot talál ugyanannak a feladatnak a megoldására, s a "felületes" szemlélõ csak azt látja, hogy jó az eredmény. Nem is gyanakszik semmiféle gondra.

Hogy melyek lehetnek azok a jelek, amelyek elõre jelezhetik a számolási nehézséget? Például az ügyetlen, összerendezetlen mozgás. Tanítványaim körében gyakran tapasztalom, hogy nem szeretnek részt venni a testnevelés órákon, suta a mozgásuk. Szüleik gyakran arról mesélnek, hogy gyermekük soha nem érdeklõdött a számok iránt, nem számolgatott, nem szeretett verset tanulni. Gyurmázástól, rajzolástól, színezéstõl, puzzle-kirakástól mindig idegenkedtek.

Az egész életre kiható kudarcok, szorongások megelõzésének érdekében fontos lenne, ha már az óvodáskorban felfigyelnének ezekre a problémákra, elkezdõdhetne a probléma feltárása, megoldása szakember (logopédus) irányításával.

Számolási készség fejlesztése a Varázsbetû segítségével

A Varázsbetû Programcsalád három programja szolgálja a számolási készség fejlesztését. A "Számmemória", "Számország" és a "Számdominó" játékokat nemcsak diszkalkuliás gyermekeknek javaslom, hanem ügyes, tehetséges kis matematikusoknak is számolási képességük további gyorsítására.

Számmemória

A klasszikus memóriajáték számokkal játszható változata. Mint ahogy korábban megszokhatták, ez a játék is alkalmas arra, hogy valamennyi korosztály megtalálja maga számára a kihívást jelentõ feladatot. Szabályozni lehet a számkört: a tízestõl egészen a 300-as számkörig lehet bõvíteni a gyakorlatokat. Meg lehet határozni a párokat: lehet számnak szám a párja ( pl. 16-nak a 16) - ez a legegyszerûbb fokozat. Kicsit nehezebb, amikor mûveletet kell számmal párosítani: 4:4-nek 1 a párja. Legnehezebb, amikor mûveletnek mûvelet a párja: 5+3-nak a 4+4.

Tetszés szerint választhatók a mûveletek. Lehet gyakorolni összeadást, kivonást, szorzást, osztást külön-külön, de tetszés szerint variálhatóak a feladatok. S ha már mindenféle módon kipróbálták, s úgy érzik, kissé unalmassá vált, fokozzák az érdeklõdést azzal, hogy csökkentik a várakozási idõt. Ezzel késztetve minél gyorsabb számolásra gyermeküket. A játék további elõnye, hogy a feladatlapok kinyomtathatók, így asztal mellett ülve a család is újraélheti a játék izgalmait.

Számország

A számolási alapkészséget kiválóan tréningezhetik ezzel a játékkal. Itt az ötöstõl az ezres számkörig terjedõen határozhatók meg az egyes feladattípusok. Valamennyi mûveletvégzés (összeadás, kivonás, szorzás, osztás) és a szöveges feladatok különbözõ típusai is gyakorolhatóak ezzel a játékkal. Szükség esetén grafikus segítséget is kérhetnek.

Számdominó

A hagyományos dominójáték elvén alapszik. Mindenki beállíthatja az Õ szintjének megfelelõ nehézségi fokozatot, valamint a gyakorlásra váró mûvelettípust is. Kiválóan fejleszti a logikus gondolkodást is a matematikai képességeken túl.

Játékötlet otthonra

Számsakk

Most egy olyan játékot készítettünk Önöknek, mely kitûnõen fejleszti a számfogalmat és a számolási képességet. A Számsakk társasjátékot élvezni fogják! Töltse le a sakktáblát, a kellékeket és a játékszabályt, majd nyomtassa ki.

Tartalmas együttlétet, jó játékot kívánok az egész családnak!
Kazal Kolos ügyvezetõ
Varázsbetû Programfejlesztõ Mûhely
8230, Balatonfüred, Dózsa Gy. u. 11.
Telefon:87/482-155, Mobil: 30/227-06-91,
Fax: 87/482-155

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése