2010. október 10., vasárnap

Diszlexiás lesz-e beszédhibás gyermekem?

Munkám során naponta találkozom a fent megfogalmazott kérdéssel. Aggódó szülõként biztosan Ön is mindent elkövet, hogy gyermeke kudarc nélkül teljesítsen az általános iskolában.

Miért nõ a beszédhibás gyermekek száma?

Felgyorsult életünknek számos pozitívuma mellett egyik árnyoldala, hogy kevesebb idõ jut gyermekeinkre. Elmaradnak, vagy rövidülnek a nagy családi beszélgetések, amelyek kiváló táptalajt kínáltak az anyanyelvi fejlesztésre. Ezeken az alkalmakon ugyanis a gyermek nem csak szemlélõként vett részt, hanem aktívan bekapcsolódhatott a társalgásba, ezáltal gyakorolva a beszédet. Használhatta újonnan megtanult szavait, gyakorolhatta a hangok kiejtését.

Egyre gyakrabban tapasztalom, hogy az esti mese felolvasása helyett a szülõk beraknak egy videó kazettát vagy egy DVD filmet a lejátszóba, mondván, hogy nincs idõ a mesélésre. Pedig a tévézés nem pótolja az élõszóban elmondott mesét. Nem készteti gyermekét fantáziájának megmozgatására, hiszen mindent készen kap. Ráadásul itt lehetõség sincs a párbeszédre: ha valamit nem ért meg a gyermek, nem tudja senkitõl megkérdezni, hiszen a televízió nem válaszol.

Pedig a beszéd mindennek az alapja. Ha közölni akarunk valamit, meg akarjuk értetni magunkat, akkor érthetõen, megfelelõ szavakat használva kell kommunikálnunk. Ha gyermekének sikerélménye van a beszéddel kapcsolatban, megértik õt, akkor nõ az önbizalma. Sikeresebb lesz az életben. S persze az olvasás és írás elsajátítása is lényegesen könnyebb azok számára, akik jól beszélnek. Aki szóban könnyen meg tudja fogalmazni gondolatait szóban, írásban is könnyebben boldogul.

Felismerhetõ-e idõben a megkésett és akadályozott beszédfejlõdés?

Az ilyen beszédproblémával küzdõ tanítványaim szülei így emlékeznek vissza gyermekük elsõ életévében produkált beszédére: "Kevesebbet gagyogott, mint a testvére", "Gagyogása olyan egyhangú és sivár volt", "Nem is igazán figyelt a mi beszédünkre".

Ezen tünetek mellett jellemzõ még, hogy az elsõ pár szó megjelenése után megtorpanás tapasztalható: hosszú ideig csak ezt a néhány szót használják, nem gyarapodik tovább szókincsük egészen 3 éves korukig. Aztán szép lassan egyre több szót kezdenek használni, sajnos gyakran helytelenül: a szavakat pöszén ejtik, a hosszabb szavakat megrövidítik. Rövid, egyszavas mondatokat használnak 4-5 éves korukig. Késõbb már igyekeznek hosszabban kifejezni gondolataikat, de elõfordul hogy nyelvtanilag helytelenül.

A megkésett és akadályozott beszédfejlõdés okai

Sok szülõben megfogalmazódik a kérdés: "Miért pont az én gyermekem?" "Mit csináltam rosszul?"

Az okok között az öröklés kiemelkedõ jelentõségû. A kutatások ugyanis azt bizonyítják, hogy az ilyen beszédhibával küzdõk családjában igen gyakran találnak - fõként apai ágon - olyan embereket, akik korábban szintén beszédkésési problémával küzdöttek.

A terhességi és a szülési traumák is okozhatják a beszédkésést: a kissúlyú koraszülöttek szülés közben és utána is sokkal sérülékenyebbek. Nem beszélve arról, hogy ha szülés közben az agy beszédközpontját valamilyen sérülés érte, az már önmagában is a beszéd fejlõdését gátló tényezõ.

A szoptatásnak nagyon fontos szerepe van a beszéd fejlõdésében. Szopás közben ugyanis a beszédhez szükséges izomzat erõsödik, fejlõdik, ügyesedik.

S végül utoljára hagytam a legfontosabbat: a környezetet. Nagyon fontos, hogy a gyermeket beszélõ emberek vegyék körül (ne televízió!). Az ilyen problémával küzdõ gyermekek körében ugyanis gyakran találkozom a beszédnevelés elhanyagolásával. Pedig a beszéd megjelenésének idõpontja sokkal inkább a környezettõl függ, mint az intelligenciától. Ha a környezet nem, vagy alig nyújt példát a beszédre, annak utánzására, a gyermek beszéde nem fog fejlõdni.

Elkerülhetõ-e az olvasási zavar kialakulása?

Az idõben elkezdett terápia hatására a beszéd rendezõdhet, a lemaradás óvodáskor végére behozható. A kezeletlen beszédkésés azonban gyakran vezet diszlexiához, hiszen a szegényes szókincs, a nyelvtanilag helytelen mondatok használata az olvasási-, szövegértési-, és helyesírási készséget is hátrányosan befolyásolja.

Fontos tehát az idõben elkezdett terápia, a beszédkedv felkeltése. Ehhez csupán szeretetteljes légkörre és sok-sok közös, érdekes "programra" (közös bevásárlás, közös játék) van szükség.

Hogyan segíthet Önnek a Varázsbetû?

A számítógép önmagában is elvarázsolja a gyermekeket. Nem találkoztam még olyan nebulóval, akinek ne csillant volna fel a szeme, ha a számítógépes játék szóba került.

A Programcsalád hatalmas szóanyagának köszönhetõen kiválóan gyarapítja a szegényes szókincset. A nagy méretû, színes képek kíváncsivá teszik a gyermekeket, kérdezésre ösztönzi õket: "Mi ez?" S máris lehetõségük nyílik egy új szó megtanulására.

A beszéd fejlesztésén túl nem felejtkezhetünk el a logikus gondolkodás, az emlékezet és a figyelem trenírozásáról sem. Szerencsére a Programcsalád jó néhány játéka segítségével ezen problémák is orvosolhatók.

A program készítõi nagy hangsúlyt fektettek a jutalmazásra: a jó megoldásokat képi és hangeffektusokkal is jutalmazzák, 5 jó megoldás után pedig egy plusz játékot - dobolást vagy rajzolást - ajánlanak fel.

Játékötlet otthonra

Horgászat

Ez a játék egy kis elõkészületet igényel. A közös munka azonban csak tovább fokozza a játékkedvet.

Kellékek:

: kék vagy zöld kartonból egy tó alakot kell kivágni.

Halak: a letölthetõ sablon segítségével készítsen tíz egyforma halat. A halak "orrába" szúrjon bele egy gémkapcsot - ennek segítségével lehet majd "kifogni".

Pecabot: Hurkapálcára kössön egy fonalat, majd a fonal másik végére egy gémkapcsot, amit enyhén hajlítson kifelé - így könnyebben beleakad majd a hal. Minél hosszabb a fonal, annál nehezebb lesz kifogni a halat.

Képek: Töltse le innen, majd nyomtassa ki a képeket. Vágja szét õket. Minden hal hasára ragasszon egyet-egyet.

A játék menete:

A halak a tóban "úszkálnak", hasukon (a hal hátoldalán) a képekkel. A játékosok felváltva próbálkozhatnak. Ha sikerül kifogni egyet, meg kell fordítani és utánozni kell a rajta látható kép hangját:

mentõautó: né-nó

baba: oá-oá

malac: uí-uí

cica: miau-miau

farkas: aú-aú

liba: gágágágá

ló: nyelvcsettintés

dzsóker: tetszés szerinti hang utánzása

Fontos a pontos artikuláció, akár túlzásokba is lehet esni, túlartikulálni. Ettõl csak még jobb móka lesz!

Aki pontosan utánozta, kiveheti a halat. A játék addig tart, ameddig az összes halat ki nem fogták. Ekkor mindenki számolja meg, hány halat fogott - minden hal egyet ér, a joker kettõt! Az gyõz, akinek a legmagasabb a pontszáma.

Jó szórakozást, nagy kacagásokat kívánok!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése