2010. június 30., szerda

Grafológia: íráshasonlóság családon belülAz írásérettség kb. 6-7 éves korra alakul ki. Az első osztályban elsajátítják az alapvető folyóírást. Már második osztályos kortól, -mikor az írás automatikussá kedd válni- megkezdődik az írás egyéniesedése. Eleinte tudattalanul, megjelenik a szabálykövetés, figyelem, agresszió vagy szorongás jelei, sok egyéb apróbb-nagyobb vonást tükrözve. Jelzi azt is, mi éri a gyermeket az iskolában és azokat hogyan dolgozza fel. A felső tagozat végére az egyéniség tudatos megjelenítésére az írás egyéniesítésére törekednek a gyermekek. Megjelennek a füzetek hátulján a változatos aláírás-formák, kísérleteznek a sajátos szignó kialakításával, és élénken figyelik környezetük kézírásának jellemzőit, egyediségét. Keresik saját megmutatkozásukat is.
A családban meglévő hozott mozgásformák egy része az alapvető személyiségjegyekkel, hozott mintákkal van kapcsolatban.
Ezért a gondolkodás gyorsasága, mint öröklött faktor, vagy a hirtelen harag, szelídség, humor, reál- vagy humán beállítottság, hasonló írásmozdulatokban azonosságként akkor is megjelenik, ha az illető nem látja, nem ismeri az előd írását. (Pld. Korán elhunyt szülő, nagyszülő esetén.) A környezet által meghatározott dolgok, ismeretek, érzelmi attitűdök, szintén azonosságként hatnak az írásban. Természetesen, a gyermek mindig ahhoz akar hasonlítani, akit szeret, aki példakép, vagy egyéb módon meghatározó minta az életében. Tudatosan is azokat az írásjegyeket fogja beépíteni saját írásképébe, akikkel alakuló személyisége harmonizál. A fiatal maga próbálkozik kialakítani sajátos, önmaga által megalkotott és más -mintaszemélyektől átvett, betűképzést, komplett betűket, dőlést, méretet, díszítést vagy egyszerűsítést, íveket, hurkokat, stb. Igyekszik kísérletezések során –sokszor, változatok leírásával-, az iskolai írott szövegekben is, a betűk különböző megjelenítésével, a számukra legtetszetősebb és egyéni írásképet létrehozni.

Az írás az évek során egyre inkább megszilárdul, egyéni és hasonló mintákat magáévá téve „önazonossá” lesz. Minél iskolázottabb egy ember, az írása is annál kiforrottabb lesz. Minél hamarabb vége az iskolai, írással teli éveknek, és kezd valaki dolgozni, -akár kézírással járó munkahelyen is- annál kiforratlanabb íráskép rögzül. (Ezáltal sokszor, írás alapján megmondható az egyes emberek iskolázottsági foka.) A személyiség folyamatosan fejlődik. kb. 30 éves kor körül mondhatjuk, hogy kiforrott személyiség lettünk. Eddig az iskolázottság és minden külső, belső hatás megnyilvánulása alatt alakul a kézírás, ezután már kisebb változások történnek. (Balesetek, betegségek, lelki traumák torzíthatnak a kialakult képen, de az alapjegyek megmaradnak.)
Azért láthatunk családtagok írásában hasonló jegyeket, mert az utód követendő értékül vette szülei, nagyszülei, rokonai személyiségének egyes – írásban is megnyilvánuló- részleteit s magába integrálva azt sajátjává tette, látható örökségként. Az idősebbek büszkék lehetnek rá, ha gyermekük, unokájuk szeretettel, az írás lenyomatában is azonosult a családban meglévő, számára példaértékű mintákkal.

Szerző: Szilágyiné Makra Ildikó
www.grafomotoros.hu
Tel: 06 70 529 89 12 (18h és 21h között)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése