2010. június 17., csütörtök

versek, dalok 1.

Mókuska

Mókuska, mókuska, felmászott a fára,
Leesett, leesett kitörött a lába
doktor bácsi ne gyógyítsa meg,
Huncut a mókus, újra fára megy

A medve töprengése

Jön a tavasz, megy a tél,
barna medve üldögél
kibújás, vagy bebújás
Ez a gondom óriás!
Ha kibújok vacogok
ha bebújok hortyogok
Ha kibújok jót eszem, ha bebújok éhezem.

Tavaszköszöntő

Sándor napján megszakad a tél
József napján eltűnik a szél
Zsákban Benedek, hoz majd meleget
nincs több fázás, boldog aki él

Már közhírré szétdoboltatik:
minden kislány, férjhez adatik
szőkék legelébb, aztán feketék,
végül a barnák és a maradék.

Olvadás

Csipp, csepp, egy csepp,
öt csepp meg tíz,
olvad a jégcsap
csepereg a víz

Eresz alól

Eresz alól fecske fia ide néz, oda néz:
van-e hernyó hosszú kukac ízesebb mint a méz?
Csőrét nyitja ám, buzgón szaporán.
Kis bendőbe mindenféle belefér igazán.

Kacsa úsztató

Tó vize, tó vize csupa nádszál.
egy kacsa, két kacsa oda-császkál
sárban ezer kacsa bogarászik
reszket a tó vize ki se látszik.

Tekereg a szél

Tekereg a szél, kanyarog a szél
didereg az eperág mit üzen a tél?
Fúj a szél fúj a szél mit üzen a szél
Apró ez a szoba mégis belefér.
Széles világba, fut a szél magába
Nyakába a lába sosem érsz nyomába.

Dolgozók

Télen-nyáron fuvaroz a Márton
erdőn-völgyön vonatoz a Pál
Jankó buzgón szegecsel a gyárban
jó csizmákat FERI kalapál

Új lisztből süt kenyeret a Borcsa
gyárban vásznat szövöget Ilók
Zsuzskáéknál csattog az olló,
így dolgoznak a fürge dolgozók

Kocsi és vonat

Megy a kocsi, fut a kocsi:,
patkó dobogás
Megy a vonat, fut a vonat:
zúgó robogás.
Vajjon hova fut a kocsi?
3 falun át
Vajjon hova fut a vonat
völgyön hegyen át

Zimm zimm megy a gép, megy a gép
fut a sínen a kerék, forog a kerék
Zumm, zumm, nagy az út nagy az út
fekete az alagút, a masina fut.

Szép a fenyő

Szép a fenyő télen nyáron, sosem lepi dermedt álom:
míg az ágán jég szikrázik, üde zöldje csak pompázik
Nagykarácsony immár eljő, érkezik az új esztendő
Míg a mező dermedt, fázik,
a zöld fenyves csak pompázik.

Nagy a hó

Nagy a hó igazán, fut a sí meg a szán, hejhó!
Lecsúszik a Mari meg a Ferkó

Regélő

3görbe legényke róka rege róka
Tojást lopott ebédre, róka rege róka
lett belőle rántotta, róka rege róka
a kutya lerántotta, róka rege róka

Egyik szidta gazdáját, róka rege róka
másik meg a fajtáját, róka rege róka
harmadik az ükapját, róka rege róka
hozzávágta kalapját, róka rege róka

Birkaiskola

Volt egyszer egy nagy csoda, neve: birkaiskola
Ki nem szólt csak bégetett, az kapott dícséretet.
Ki oda sem ballagott az még jutalmat is kapott
Így hát egy se ment oda, meg is szűnt az iskola.

Kutyatár

Harap utca 3 alatt megnyílott a kutyatár
síppal-dobbal megnyitotta kutyafülű Aladár
Kutyatár, kutyatár Kutyafülű Aladár

20ft-ért tarka kutya, 10-ért fehér kutya jár.
törzsvevőknek 5ft-ért kapható a kutya már.
Kutyatár, kutyatár, Kutyafülű Aladár

Vörös hajú lányok

Vörös hajú lányok, mint a gondolat,
felröppennek éjjel holdvilág alatt
Este vizet hoznak, szalmát tüzifát,
Sürögnek kacagnak, mint a jó család
Kisöprik az udvart, csakúgy bizsereg
ki hinné, hogy éjjel hol vannak ezek?!
Manci a nagyobbik füstöl lovagol,
Joli most bújik ki az eresz alól
Vörös hajú lánnyal ne kezdj sohasem...
Fogjátok meg- ott száll - viszi a szívem!

Pletykázó Asszonyok

Juli néni Kati néni, letye-petye-lepetye
üldögélnek a sarokba, jár a nyelvük mint a rokka
letye-petye-lepetye
Bárki inge, rokolyája, letye-petye-lepetye
Lyukat vágnak közepébe, kitűzik a ház elébe
letye petye lepetye


SEHALLSELÁT DÖMÖTÖR

Sehallselát Dömötör, buta volt mint 6 ökör
Mert ez a Sehallselát, kerülte az iskolát.

Azt gondolta, hogy a pék a pékhálót szövi rég,
és kemencét fűt a pók, ottan sülnek a cipók.

Azt hitte, hogy szűcs az ács, zabszalmát sző a takács,
Sziklát aszal a szakács, libát patkol a kovács.

Míg más olvasott, meg írt, ő csak ordítani bírt,
megette a könyvlapot, s utána tintát ivott.

Csak azt mondom Dömötör, buta volt mint 6 ökör,
Mert ez a Sehallselát, kerülte az iskolát.


HARAGOSI

Fut robog a kicsi kocsi, rajta ül a Haragosi
din-don diridongó
Ha kiborul az a kocsi, leröpül a Haragosi,
din-don diridongó.

Fut a havon a fakutya, vele fut a retyerutya
din-don diridongó
Ha kiborul a fakutya, leröpül a retyerutya
din-don diridongó.


CSUPA FEHÉR

Reggel süt a pék, süt a pék, gezemice lángost.
Rakodó nagyanyó beveti a vánkost.
Reggel nagy a hó, nagy a jég, belepi a várost
Taligán tol a pék, gezemice lángost.


ESŐVERT TÁRSASÁG

Jön a kocsi, most érkeztünk, alaposan eltévedtünk
derekasan áztunk, fáztunk, no de kicsit elnótáztunk.

Jegenyefa ingó-bingó, rajtaül egy ázott holló.
Teregeti csapzott tollát, keserüli holló-voltát.


PARIPÁM CSODASZÉP PEJKÓ

Paripám csodaszép, Pejkó, ide lép oda lép, hejhó!
Hegyen át vizen át vágtat, nem adom, ha ígérsz százat.

Amikor paripám ballag, odanéz valahány csillag.
Amikor paripám táncol, odanéz a nap is százszor.GALAGONYA


GALAGONYA

Őszi éjjel izzik a galagonya, izzik a galagonya ruhája.
Zúg a tüske, szél szalad ide oda, reszket a galagonya magában.
Hogyha a hold rá fátylat ereszt: lánnyá válik sírni kezd.
Őszi éjjel izzik a galagonya izzik a galagonya ruhája.


BUBA ÉNEKE

Ó ha cinke volnék, útra kelnék
hömpölygő sugárban énekelnék.
Minden este morzsára, búzára
visszaszálnék Anyám ablakára.

Ó ha szellő volnék, mindig fújnék,
minden bő kabátba belebújnék.
Nyári éjen, fehér holdsütésen
elcsitulnék jó anyám ölében.

Ó ha csillag volnék, kerek égen,
Csorogna a földre sárga fényem.
Jajj, de onnan vissza sose járnék,
Anyám nélkül mindig sírdogálnék.


A TÜNDÉR

Bóbita, bóbita táncol
körben az angyalok ülnek
béka-hadak fuvoláznak
sáska-hadak hegedülnek

Bóbita bóbita játszik
szárnyat igéz a malacra,
ráül igér neki csókot
röpteti és kikacagja.

Bóbita bóbita épít,
hajnali köd fala vára
termeiben sok a vendég
törpe király fia lánya

Bóbita bóbita álmos
elpihen őszi levélen
két csiga őrzi az álmát
szunnyad az ág sűrűjében.


SUTTOG A FENYVES

Suttog a fenyves zöld erdő, Télapó is már eljő
Végire jár az esztendő, cseng a fürge száncsengő
Tél szele hóval faggyal jő, elkel most a nagykendő.
Libben a tarka nagykendő, húzza-rázza hűs szellő
Suttog a fenyves zöld erdő, rászitál a hófelhő
Csendül a fürge száncsengő, véget ér az esztendő.


SZÁNCSENGŐ

Éj-mélyből fölzengő - csinglingling - száncsengő
Száncsengő - csinglingling - tél csendjén halkan ring.

Földobban két nagy ló - kopkopkop - nyolc patkó
Nyolc patkó - kopkopkop - csönd-zsákból hangot lop.

Szétmálló hangerdő - csinglingling - száncsengő
Száncsengő - csinglingling - tél öblén távol ring.


MESEVÁROS (Halász Judit)

Ez a város meseváros, senki földjével határos:
tornyos tükrös két-filléres, meszelőtől nagyon fényes.
nagyon kerek, nagyon kockás, cifra csipkés és czikornyás
sárga-szirmos, veres-lángos, eladó a meseváros
utca, udvar, szoba, tető, hitelbe is megvehető
ajtó, ablak, pince padlás, réztorony és a sarokház
szökőkút és ócska piac- uccu neki, vesd el magad!


SZIGETORSZÁGI TRAGÉDIA (Halász Judit
)

Fenn a létrán áll 2 angol, végzetük szörnyen lehangol
mert a létra felborul, s ők kinyúlnak ott alul.
Nem rakhatjuk össze őket, hamár egyszer összetörtek.

Fenn a létrán áll 2 skót, ma már mind a kettő hótt
testük a létra alatt van, számlálhatatlan darabban.
Nem szült oly mestert e szép föld, ki összerakja ami széttört.

Fenn a létrán áll 2 ír, ameddig csak állni bír.
De mihelyt a létra feldől, az ő sorsuk szintúgy eldől
10 ír úr hiába izgul, nem áll össze ami széthull.

Fenn a létrán áll 2 Walesi, hogy ott majd pár szivart elszí
de a létra széjjelcsusszan, s a két walesi végsőt szusszan
2 füst írja levegőbe: ami széttört nem áll össze.

Fenn a létrán áll két brit, felfordultak egy kicsit
Ami fent volt le kerül, most a létra van felül.
Hozhatsz enyvet, gipszet, gittet, ha már széttörtek a brittek.


ÁKOMBÁKOM

Egyszer régen az irkámon született egy ákombákom
Hát egyszer csak látom látom: két lábra áll az irkámon, úgy indul el ákombákom
Azt hittem már sosem látom, oly messze ment ákombákom
de mikor az erdőt járom ül az ágon ákombákom, rajta van a nagykabátom
Szólok hozzá: ákombákom, mért vitted el a kabátom?
Eső esik mindig ázom, hideg szél fúj mindig fázom...
légy olyan jó ákombákom, add vissza a nagykabátom!
S képzeljétek jövő nyáron, eljött hozzám ákombákom, s visszaadta nagykabátom!


VIRÁGOSAT ÁLMODTAM

Édesanyám, virágosat álmodtam.
Napraforgó virág voltam álmomban.
Édesanyám Te meg fényes nap voltál
Napkeltétől napnyugtáig ragyogtál.


BÁRÁNYKA

Hol jártál báránykám?
Zöld mezőben asszonykám
Mit ettél báránykám?
Édes füvet asszonykám
Mit ittál báránykám?
Forrásvizet asszonykám
Ki vert meg báránykám?
Szomszédlegény asszonykám
Sírtál-e báránykám?
Sírtam biz Én asszonykám
Hogy sírtál báránykám?
Ehem-behem asszonykám.


TAVASZ

Mi az? kérdezte vén rigó
Tavasz! felelt a Nap
Megjött? kérdezte vén rigó
Meg ám! felelt a Nap

Szeretsz? kérdezte vén rigó
Szeretlek! felelt a Nap
Akkor hát szép lesz a világ?
Még szebb és boldogabb!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése